Bruk kilden Kampen om Kristiansand.

 

Høsten 1940 ga Overkommandoen for den tyske krigsmarine ut en bok om angrepet på Norge, slik tyske marineoffiserer opplevde det. Boka Die Kriegsmarine erobert Norwegens Fjorde: Erlebnisberichte von Mitkämpfern ble redigert av fregattkaptein Georg von Hase og utkom på forlaget Hase & Koehler i Leipzig.

 

Den over fire hundre sider tykke boka er illustrert med kart og bilder, og består av åtte avdelinger. Nesten tretti marineoffiserer forteller i hvert sitt kapittel om hvordan de selv opplevde kampene om henholdsvis Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. Alle forfatterne er øyenvitner til det de skriver om. Utgivelsen av boka i 1940 viser at Kriegsmarine hadde et behov for å legitimere invasjonen av Norge i den tyske befolkningen. Marinens innsats beskrives som et ledd i "den tyske frihetskampen til sjøs". Kombinasjonen av politisk propaganda og personlige øyenvitneberetninger gjør boka til en svært interessant historisk kilde. Det fins mye mer enn skildring av kamper i første linje. Her kommer også forsyningsoffiserene til orde med sine arbeidsoppgaver, utfordringer og særlige bekymringer.

 

At boka ble sett på som en viktig utgivelse, går fram av at storadmiral Raeder skrev forordet. Han oppnådde i 1939 den høyest tenkelige graden i den tyske marinen, som den første etter Tirpitz. Fram til 1943 var han øverste leder av Kriegsmarine. Den øverste militære lederen for den delen av den tyske operasjonen som ble rettet inn mot Sør-Norge, var kontreadmiral Otto Schenk. Nedenfor kan du lese hvordan Schenk beskrev angrepet på Kristiansand 9. april 1940 og de første månedene på fremmed jord, som Admiral Norwegische Sudküste, fram til august 1940. Senere falt denne stillingen og enheten bort. Boka inneholder ytterligere to artikler om Kristiansand, skrevet av henholdsvis marineoffiseren som ledet selve inntakelsen av Odderøya og Kapitän zur See Friedrich Rieve, som hadde kommandoen på krysseren "Karlsruhe".

 

Artikkelen "Kampen om Kristiansand" er  oversatt av Olav Ulltveit-Moe, med militærfaglig veiledning av kommandørkaptein Jan H. Gulliksrud.

 

Spørsmål

1. Hvilket inntrykk får du av forfatteren?

2. Hvordan beskrives den militære motstanden i Kristiansand?  

3. Fins det noe i teksten som kan virke provoserende for en norsk leser?