Bruk kilden Dagbok for Farsund folkeskole, 5. klasse.

1. Hva slags type kilde er dette? Hvem har skrevet den og hvorfor?

2. Hva forteller nedtegnelsene i dagboka om det som hendte i klassen etter at krigen brøt ut 9. april 1940?

 

Bruk kilden Spind skolestyre 1940.

3. Hvem har skapt denne kilden? Hva slags oppgaver hadde et skolestyre?

4. Spind var tidligere en egen kommune. Finn ut hvilken kommune Spind er en del av i dag.

5. Hvilke forhold er det denne kilden gir kunnskap om?

6. Hva var den viktigste beslutningen som ble tatt på møtet i skolestyret den 30. april 1940, slik du/dere vurderer det?

 

Bruk begge kildene ovenfor.

7. Hvilket inntrykk får dere av måten Farsund-skolen møtte krigshverdagen på? Var forholdene preget av rutine eller unntakstilstand? Ro eller kaos? Virker det ut fra disse to kildene som om folk forsto hva som skjedde fullt ut? Begrunn svarene.