Krigsarkiver.no har en uttalt ambisjon om å ta opp ”nye” sider ved okkupasjonshistorien (og formidlingen av den), få fram dilemmaer og skape refleksjon rundt vanskelige spørsmål. Det er bakgrunnen for valg av kollaborasjon (ulike former for samarbeid og samkvem med okkupasjonsmakten) som et gjennomgangstema.


Statsarkivet i Kristiansand, IKAVA og Stiftelsen Arkivet eier arkiver som inneholder kilder som gjør det fruktbart å belyse andre aspekter ved andre verdenskrig i Norge enn det som til nå har stått i forgrunnen i historieundervisningen. De siste årene har stadig flere arkivopplysninger fra 1940-årene blitt åpne for innsyn og bruk etter hovedregelen om 60 års sperring av klausulert materiale. Dette, kombinert med en endring innen så vel media som akademia i retning økt interesse for hittil fortiede og tabubelagte sider ved okkupasjonshistorien, gir nettsiden krigsarkiver.no relevans og aktualitet også i et større samfunnsperspektiv.


Sponsorer

Utviklingen av dette nettstedet har blitt støttet av:

  • ABM-Utvikling
  • Vest-Agder fylkeskommune
  • Hægebostad kommune
  • Farsund kommune
  • Vennesla kommune
  • Flekkefjord kommune