Artikkelindeks

 

Trinn 3

Rettsoppgjøret

Bruk kilden Sak mot firmaeier (seks sider).
A Hva het de to firmaene som tiltalte drev under krigen?
B Hva slags type arbeider var det firmaene utførte, og for hvem?
C Omtrent hvor mye var det de to firmaene omsatte for til sammen? Bruk Norges Banks priskalkulator for å finne ut hvor mye dette svarer til i dagens pengeverdi.
D Retten skulle ta stilling til hvorvidt firmaet hadde hatt et "utilbørlig" forhold til tyskerne under krigen. Hva innebar det?
E Hvilke kriterier later til å ha vært utslagsgivende for vurdering av skyldspørsmålet i denne økonomiske landssviksaken? Hvilke refleksjoner gjør du deg om dette?
F Syns du dommen var rettferdig?
G Diskuter mulige årsaker til at mange lignende saker faktisk ble henlagt.


Innsyn i arkivene

De fleste arkivopplysninger eldre enn 60 år er åpne for bruk, men noen typer informasjon er sperret lenger. Taushetsbelagte opplysninger i straffesaker, fengselsarkiver og helseopplysninger er eksempler på materiale som er sperret i 80 år. Opplysninger om landssvik er fortsatt klausulert og kan eventuelt gjøres tilgjengelige bare etter søknad om innsyn.

Klikk her for å lese mer om dette på Arkivverkets nettsider.

A Diskuter årsaker til og praktiske konsekvenser av dette.
B Hvordan vil en historiker som ønsker å studere landssvikoppgjøret måtte gå fram? Gi eksempler på relevant kildemateriale som vil være henholdsvis åpent og sperret for innsyn.


Bruk av historie

Du er ansatt i et større entreprenørfirma som snart skal markere 75-årsjubileum med brask og bram. Etter at du har takket ja til å sitte i jubileumskomiteen, som blant annet skal engasjere en person til å skrive en artikkel om firmaets historie, har du kommet under vær med at firmaet slo seg stort opp under krigen, og at fortielsen av dette har vært en del av firmaets kultur og policy i alle år etterpå. Hva gjør du?