Artikkelindeks

 

Trinn 2

Kjevik

A Beskriv nøyaktig hva du ser på fotografiene uten å gjette.
B Hva mener du skjer på disse fotografiene? Når omtrent kan bildene være tatt, og er de poserte eller ikke-poserte?
C Hvilke andre kilder kan du bruke for å kontrollere svarene dine på spørsmål B? Hva vet du allerede om hendelser som kan knyttes til de fire bildene? Og hvilke spørsmål har disse bildene reist som du gjerne vil ha svar på?
D Diskuter fotografiets status som historisk kilde. Er et fotografi en objektiv avbildning av virkeligheten?
E Bruk Fire rapporter og et rundskriv om anleggsvirksomhet som kilde. Svar på følgende spørsmål om opphavssituasjonen:
i. Hva handler disse tre dokumentene om?
ii. Hvem henvender de seg til?
iii. Hvorfor er de blitt til?
iv. Hvem har utfylt dem?
v. Når er de fra?
F Kan disse kildene, i tillegg til å gi opplysninger om opphavssituasjonen, brukes til å si noe om selve anleggsvirksomheten på Kjevik flyplass?