Artikkelindeks

 

Trinn 1

Bruk Norsk krigsleksikon og andre tilgjengelige nettressurser til å besvare spørsmålene nedenfor:
 

Organisation Todt (OT)

A Hva var OT?
 

Tyskerarbeid

A Lag et tankekart som viser forskjellige betydninger av, grunner til og konsekvenser av ”tyskerarbeid”.
B Forklar begrepet ”brakkebaron”.


Byggevirksomhet på Sørlandet

A Finn ut (så nøyaktig som mulig) når disse anleggene ble bygget, og av hvem:
  • Kristiansand lufthavn på Kjevik
  • Møvik fort
  • Landehobde