Målet med de pedagogiske oppleggene

I Kunnskapsløftets læreplaner i historie står elevenes arbeid med kilder helt sentralt. Mye relevant lokalt arkivmateriale har til nå vært mer eller mindre utilgjengelig for bruk i undervisningen om andre verdenskrig. Dels fordi lærere og elever ikke har visst hvor de skal lete, dels fordi arkivene har hatt lite kjennskap til hva som er relevant for skolene og hvordan dette materialet kan tilrettelegges som digital læringsressurs.

Det er vårt mål at elevene i arbeidet med krigsarkiver.no skal:

  • reflektere over hvordan grensene mellom ”rette” og ”gale” holdninger og handlinger i Norge under andre verdenskrig har blitt skapt, opprettholdt og utfordret
  • oppøve historiebevissthet gjennom å tilnærme seg fortidas menneskers valgsituasjoner på en åpen og undersøkende måte
  • få kunnskaper om ulike typer arkiver og hva de inneholder
  • arbeide med ”nytt” kildemateriale (som ikke eller kun i liten grad tidligere er brukt i formidling og forskning)

 

Læreplanen

Følgende mål i læreplanen for nyere historie (Vg3) er særlig aktuelle for bruken av dette nettstedet:

  • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
  • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale

 

Nivådifferensiering

Til noen av arbeidsoppleggene fins det tre typer av oppgaver:

  • kunnskapsspørsmål (trinn 1)
  • kritisk arbeid med kildene (trinn 2)
  • resonnerende oppgaver (trinn 3)

 

Litteratur


Generelt

K.-O. Masdalen: Agders historie 1920-1945: mellomkrigstid og okkupasjon, 1991.

J.N. Tønnessen: Kristiansands historie 1914-1945. I krigens århundre, Kristiansand 1974.

Det sørlandske holocaust

T.V.H. Hagen, G. Kvanvig og R. Tronstad: Jakten etter jødene på Agder: fortellinger om det sørlandske holocaust, Kristiansand 2010.

Kampen om kinoen

T.P. Nymo: Under forvandlingens lov: Norsk filminstitutts historie, Oslo 2006.

Skolen i krig

G. Hagemann: Skolefolk: lærernes historie i Norge, Oslo 1992.

H. Sødal: Folkeskolen i Kristiansand under okkupasjonen 1940-45, Kristiansand 1950.

Tysk-norsk blikk på 9. april 1940

Die Kriegsmarine erobert Norwegens Fjorde, Leipzig 1940.

Økonomisk kollaborasjon

A. Christiansen: Historier om Kruse Smith, 1935-2010, Kristiansand 2009.

H.F. Dahl og Ø. Sørensen (red.): Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945, Oslo 2004.
S.U. Larsen (red.): I krigens kjølvann: nye sider ved norsk krigshistorie og etterkrigstid, Oslo 1999.