Vennesla kinoVennesla kino var i drift under hele krigen. I hvilken grad merket kinopublikummet i Vennesla at det var krig? Var forholdene i Vennesla preget av samarbeid eller motstand?

 

Kinodriften i Vennesla

A Studer Tabell 4.2: Billettinntekter ved Vennesla kino i perioden januar 1940-mai 1945. Hva er hovedinntrykket?

B Hvilke tall skiller seg ut som enten svært høye eller svært lave?

C Lag spørsmål til materialet ditt. Hva har du lyst til å finne ut mer om? Du kan også formulere foreløpige forklaringer (hypoteser).

 

Fra Driftsregnskapet 1942-1950 er følgende sider skannet og tilgjengeliggjort:

  • Spilleinntekter (fol. 50, 61)
  • Vedlikehold (fol. 30, 36)
  • Utleie og reklame (fol. 55)
  • Driftskonto 1942/43 og 1943/44 (fol. 75)
  • Driftskonto 1944/45 (fol. 76)
  • Diverse utgifter (fol. 25, 31)

D Bestem deg for hvilke av disse sidene du vil se på og i hvilken rekkefølge. Bruk gjerne støttearket nedenfor (fig. 1) som hjelp til å organisere arbeidet.

 

Figur 1. Støtteark med eksempel på bruk

Spørsmål

Mulig forklaring

Kilde

Funn

Konklusjon

Evt. nytt spørsmål

1. Hvorfor var det ingen spilleinntekter i februar 1943?

a) Tyskerne overtok kinoen

Driftsregnskap, Utleie (fol. 55)

Ikke spesielt høy inntekt av utleie denne måneden

Utleie var ikke grunnen til bortfallet av spilleinntekter

Nektet de å betale for seg?

 

b) Kinoen ble pusset opp

 

 

 

 

 

E Hva fant du ut? Dersom det fortsatt er ting du ikke fikk svar på: Hvor tror du at du kan finne nye opplysninger (arkiver eller andre typer kilder)?

 

Tyske soldater på kino

Bruk kilden Kassabok 1942-1954 (IKAVA, Vennesla kommune, Kommunal kino). Studer perioden september 1943-januar 1944.

A En voksenbillett kostet 1,30 kroner. Hvor mye kostet kinobilletten for soldatene?

B Hva slags filmer gikk de på?

C På hvilke forestillinger var andelen tyske soldater størst?

D Omtrent hvor mange soldater var det på det meste til stede på en enkelt forestilling?

 

Filmtilbudet under krigen

Studer Tabell 4.1: Mest sette filmer m.v. ved Vennesla kino 1942-1945.

A X antall filmer ble i alt vist på Vennesla kino i perioden 1. januar 1942-31. mai 1945. Lag et kakediagram som viser andelen filmer som var:

  • tyske
  • svenske
  • norske
  • fra andre land

B Hvorfor tror du det var så mange svenske filmer som ble vist under krigen?

C Hvor mange engelske og amerikanske filmer ble vist?

D Kolonnen til høyre i tabellen viser alle filmene som spilte inn over 1000 kroner. Blant disse 54 filmene fins utelukkende svenske, danske og norske filmer. Hva forteller det?

 

Bredden i kinotilbudet etter krigen

A Under krigen ble det i hovedsak vist svenske og tyske filmer. Etter krigen i hovedsak amerikanske. De første 10 kinosesongene etter krigen fikk publikummet i Vennesla kun oppleve åtte tyske filmer, den første i 1951. Er det grunn til å se krigsårene utelukkende som et brudd i kinohistorien, eller fins det elementer av kontinuitet her?

 

Filmavis

Bruk kilden Kassabok 1942-1954 for perioden august-desember 1945 (IKAVA, Vennesla kommune, Kommunal kino).

A Hva preger filmtilbudet?

B Hvilke behov fylte filmavisene?

C Beskriv utviklingen av interessen for filmavisene fra august til desember. Pek på mulige årsaker til tendensen.

 

Sersjant York

A Den amerikanske filmen Sersjant York var den mest sette filmen i desember 1945. Hvor mange så den?

B Bruk filmdatabasen www.imdb.com til å finne ut hva filmen handler om og når den ble laget. (Tips: les "Plot synopsis").

C Ut fra det du nå vet: Var Sersjant York en propagandafilm? Begrunn svaret ditt.