Artikkelindeks

 

Trinn 3

Et holocaust?

Er det rimelig å snakke om et holocaust på Agder? Begrunn svaret.

 

Bruk av historie

A I arbeidet med å avdekke historien om hva som skjedde med de norske jødene i Agder-fylkene under 2. verdenskrig, støter forskeren på navn på de historiske aktørene. Når historien skal formidles må det gjøres valg. Hvilke navn skal offentliggjøres, og hvilke betegnelser bør en bruke til å beskrive ulike roller og relasjoner? Ta stilling til om du syns det er riktig eller galt å trykke fullt navn på personer som:

 • beviselig/sannsynligvis deltok i arrestasjonen av norske jøder
 • deltok i inndragningen av jødisk eiendom
 • innehadde offentlige stillinger og verv (lensmenn, ordførere osv.)
 • ble torturert
 • døde (som følge av krigen)
 • hadde antisemittiske holdninger
 • hjalp den tyske okkupasjonsmakten
 • var medlem av Nasjonal Samling
 • hjalp jødene
 • var medlem av NS og hjalp jøder med å unnslippe arrestasjon

B Vurder hvor verdiladde disse betegnelsene er (minusord, nøytralt eller plussord), og diskuter eventuelle avløserord:

 • overgriper/gjerningsperson
 • offer
 • jakt/forfølgelse
 • likvidator/bobestyrer av jødebo
 • NS-lensmann
 • motstandsmann
 • frihetskjemper
 • jødeforretning
 • antisemitt/jødehater
 • holocaust/Holocaust