Artikkelindeks

 

Trinn 1 

Merking av forretninger

Feins Magasin i Dronningens gate 56 i Kristiansand ble merket som "jødeforretning" i 1940. Dette motivet fins dokumentert i minst tre ulike samtidige fotografier. Bruk Tre fotografier av Feins Magasin som kilde til å svare på spørsmålene nedenfor.

A Beskriv likheter og forskjeller i hva fotografiene inneholder.

B Hva kan disse tre bildene brukes til å si noe om? Hva er det de "forteller"?

C Hvorfor tror du bildene ble tatt, og av hvem? Begrunn svarene.

 

Les Tekst 1: ”Merkingen av jødiske forretninger” ovenfor (side 2 - Bakgrunnsopplysninger).

D Hva er, ifølge denne teksten, grunnen til at jødiske forretninger ble merket våren 1940?

 

Inndragning av radioapparater

Bruk kilden NOU 1997:22, Inndragning av jødisk eiendom i Norge under 2. verdenskrig.

A Når skulle jødenes radioapparater inndras?

B Hvem ga ordren?

C Hvem skulle utføre oppgaven?

D Sier kilden noe om hvorfor jødenes radioapparater skulle beslaglegges?

E Hvor lenge fikk andre nordmenn beholde sine?

 

Se på bildet “Innlevering av radioer i Kristiansand (1941)”.

F Beskriv det du ser. Hva gir bildet av informasjon?

G Norge var ved siden av Nederland det eneste tyskokkuperte landet hvor innbyggerne ble tvunget til å levere inn radioapparatene sine. Hva tror du var grunnen til dette?

 

Hvem var jødene?

A Bruk det interaktive kartet Jøder i Agder som fins på Stiftelsen Arkivets nettside. Beskriv det du ser. Hvor mange jøder bodde det i Agder-fylkene? Bodde de spredt eller samlet? Gjaldt det familier eller enkeltpersoner?

B Still fem spørsmål til kartet.