Artikkelindeks

 

Bakgrunnsopplysninger

De to tekstene nedenfor er utdrag fra boka Jakten etter jødene på Agder: fortellinger om det sørlandske holocaust, som ble utgitt av Stiftelsen Arkivet i 2010.

 

Tekst 1: Merkingen av jødiske forretninger

Merking av jødiske forretninger var også noe som skjedde tidlig under den tyske okkupasjonen. Men dette var ikke noe sentralt pålegg, og kom som resultat av lokale tyske kommandørers behov for å understreke at den tyske anti-semittiske politikken nå var innført i Norge. Det var "enkeltaksjoner". Aksjonen i Kristiansand er på sitt vis den mest interessante av disse aksjonene. Det var i Kristiansand at pålegget ble opprettholdt lengst. Aksjonen i Østfold er imidlertid den mest kjente. Som okkupasjonsstyrke i Østfold ble landsatt 6. SS-Totenkopf-regiment, rekruttert hovedsakelig blant konsentrasjonsleirvakter og SA-folk i Tyskland. Regimentet var ledet av Obersturmbannführer Goecke. Hen beordret temmelig raskt skilt merket "Jüdisches Unternehmen" på tysk og "Jødisk forretning" på norsk satt opp i Østlandsbyene Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Plakatene ble satt opp 17. mai 1940, sannsynligvis kun en ubetenksomhet fra Goeckes side. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Befolkningen i byene var sjokkerte og oppbrakt over hendelsen. Etter intervensjon til Falkenhorst, øverstkommanderende for Wehrmacht i Norge, og til den nyoppnevnte Reichskommissar Josef Terboven, ble skiltene beordret fjernet allerede 31. mai 1940 "av prestisjegrunner". Fra det tyske sikkerhetspolitiet i Oslo ble det opplyst at "generelle tiltak for å merke jødiske forretninger ikke er planlagt i uoverskuelig framtid". Oppsetting av spesielle kjennetegn på jødiske forretninger i Norge forekom flere steder i landet. Selv om skiltene ble fjernet i Østfold, skjedde ikke det samme andre steder samtidig. Ordren om å sette dem opp kom ikke fra sentralt hold, men fra lokale tyske okkupasjonsorganer.

(Fra “Etterord” av Bjarte Bruland.)

 

Tekst 2: Aksjonen mot de norske jødene høsten 1942

Jødeaksjonen høsten 1942 Om formiddagen 25. oktober 1942 fikk politikamrene i Norge ordre fra statspolitisjef Karl Marthinsen om at alle mannlige jøder over 15 år, med legitimasjonskort stemplet med ”J”, skulle arresteres og transporteres til Oslo. Arrestasjonene ble gjennomført 26. oktober. Det var hovedsakelig norske politifolk som foretok arrestasjonene. Mange mannlige jøder kom først til NS-myndighetenes fengsel Bredtveit i Oslo og deretter til deres nyopprettede interneringsleir Berg ved Tønsberg. Noen var også innom Grini, som var okkupasjonsmaktens fangeleir. På alle de tre stedene var det jøder fra Agder. Den største deportasjonen ut av landet skjedde 26. november 1942 og omfattet kvinner og barn. De ble stort sett arrestert 25.-26. november og samlet på havna i Oslo. Dit ble også mannlige jøder fra Berg fraktet. Det var bare nordmenn som deltok i denne arrestasjonen også. Om ettermiddagen 26. november la Donau ut fra Oslo med mer enn 500 jøder på vei mot gasskamrene. Noen av fangene om bord hadde oppholdt seg på Agder under krigen. I forbindelse med at jødene i Norge ble arrestert høsten 1942 vedtok Quisling-regjeringen 26. oktober en ”lov om inndragning av formuer som tilhører jøder”. I § 1 heter det at ”Formue av enhver art som tilhører jøde som er norsk statsborger… inndras til fordel for statskassen”.

(Fra “Hvem var jødene?” av Roger Tronstad.)