Artikkelindeks

Det har aldri bodd mange jøder på Agder. I folketellingen i 1900 var det ingen. I 1910 bare et par. I mellomkrigstida flyktet mange tyskere fra Nazi-Tyskland, også jøder. Noen av dem kom til Norge. I 1940 bodde det drøyt to tusen jøder i Norge. Fra 1940 til 1945 oppholdt det seg til sammen rundt 20 jøder i Agder-fylkene. I tillegg var tre jødiske familier fra Rogaland involvert i forretningsdrift i Kristiansand. Elleve jødiske personer med tilknytning til Agder ble arrestert, deportert og drept under andre verdenskrig. Men alle de som hadde fast bopel i landsdelen, overlevde. Nedenfor skal vi undersøke hvordan og hvorfor. Og hva skjedde forresten med de to forretningene i Kristiansand?