Brannvaktrapport fra 9. april 1940

Hva er krigsarkiver.no?

Krigsarkiver.no skal være en ressurs for skolen i arbeidet med andre verdenskrigs historie i Norge og opplæringen i kildebruk og kildekritikk. Nettstedet inneholder lærerveiledninger, differensierte undervisningsopplegg og kildestoff for bruk i historiefaget i videregående skole.

 

Det overordnede målet med krigsarkiver.no er å gjøre til nå lite kjent og lite brukt kildemateriale om andre verdenskrig i Agder gratis tilgjengelig for skolene på nett.

 

Hvem står bak?

Statsarkivet i Kristiansand (SAK), Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) og Stiftelsen Arkivet forvalter hver sitt depot med primærkilder til kunnskap om andre verdenskrigs historie.

 

Hva inneholder arkivene?

Arkivene inneholder ulike typer kilder, som ofte utfyller hverandre, og representerer et vesentlig bidrag til Agders hukommelse om krigen.